Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Elia Apartments. Για τη δική σας και τη δική μας ασφάλεια, έχουμε καταρτίσει τους ακόλουθους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για την παρούσα ιστοσελίδα. Κάνοντας χρήση της με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους. Δεδομένου ότι οι όροι ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα συχνά.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Σέρογλου ΕΠΕ δεν δεσμεύεται ότι ο δικτυακός τόπος δεν θα παρουσιάσει σφάλμα ή διακοπή, ή ότι θα προσφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση ή το περιεχόμενό του, την αναζήτηση ή τις συνδέσεις σε αυτόν.

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της παρέχονται «ως έχουν» και «ως είναι διαθέσιμα». Η Σέρογλου ΕΠΕ δεν εγγυάται ότι τα αρχεία που λαμβάνετε μέσω της ιστοσελίδας δεν περιέχουν ιούς, μολύνσεις ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η Σέρογλου ΕΠΕ αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, επίσης, τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η Σέρογλου ΕΠΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τυχόν άμεσων, έμμεσων, τυχαίων και τιμωρούμενων ή επακόλουθων βλαβών. Η Σέρογλου ΕΠΕ δεν παρέχει καμία εγγύηση οποιουδήποτε συγκεκριμένου αποτελέσματος από τη χρήση του παρόντα ιστότοπου ή τη χρήση της παρούσας υπηρεσίας.

Η Σέρογλου ΕΠΕ δεν δεσμεύεται ότι οι εικόνες και οι περιγραφές των προϊόντων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας αποτελούν ακριβή αναπαράσταση ή παρουσίαση υπηρεσιών που παρέχονται ή διατίθενται στα Elia Apartments και αποποιείται κάθε υποχρέωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, που προκύπτει από τυχόν διαφορές μεταξύ των περιγραφών των υπηρεσιών στον δικτυακό τόπο και των πραγματικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που παρέχονται ή διατίθενται στα Elia Apartments. Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Η Σέρογλου ΕΠΕ κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Η εταιρεία AST Α.Ε. είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό,  τη σύνταξη και τη δομή του δικτυακού τόπου. Υπεύθυνη για τη διαχείριση του περιεχομένου είναι η Σέρογλου ΕΠΕ.

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, όλο το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα αυτή προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας προορίζεται για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η διανομή, η προβολή, η δημοσίευση ή η μετάδοση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την πρότερη ρητή έγγραφη άδεια της Σέρογλου ΕΠΕ.

Λογότυπο και εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα και οι όροι διαθέτουν διεθνή εγγραφή και προστατεύονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (όπως ορίζεται στο άρθρο 3, ν. 2598/1998, όπως αυτό ισχύει). Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο νόμο, η χρήση οποιουδήποτε από τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι προσβάσιμα μέσω του ιστότοπου είναι παράνομη για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από τον σκοπό για τον οποίο το εν λόγω υλικό διατίθεται από την Σέρογλου ΕΠΕ. Η δυσφήμιση ή η συκοφάντηση της Σέρογλου ΕΠΕ, των εμπορικών σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών των  ELIA APARTMENTS, ή οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου είναι παράνομη.

Πρόσβαση και παρέμβαση

Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν ρομπότ, αράχνη ή οποιαδήποτε άλλη αυτόματη συσκευή ή χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή αντιγραφή των ιστοσελίδων του Elia Apartments, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτές, για κάθε είδους σκοπό, χωρίς την πρότερη ρητή έγγραφη άδεια της Σέρογλου ΕΠΕ.

Οι χρήστες συμφωνούν, επίσης, ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν συσκευή, λογισμικό ή προγραμματιστική ρουτίνα για να παρέμβουν ή να επιδιώξουν να παρέμβουν στην εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου των Elia Apartments. Επιπλέον, συμφωνούν ότι δεν θα προβούν σε καμία ενέργεια που να επιβαρύνει παράλογα ή δυσανάλογα την υποδομή του δικτυακού τόπου. Τέλος, συμφωνούν ότι δεν θα προχωρήσουν στην αντιγραφή, αναπαραγωγή, αλλαγή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων ή τη δημόσια προβολή οποιουδήποτε περιεχομένου από τον παρόντα ιστότοπο χωρίς την πρότερη ρητή έγγραφη άδεια της Σέρογλου ΕΠΕ

Συνδεδεμένες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους με ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η Σέρογλου ΕΠΕ δεν ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο επί των συγκεκριμένων συνδεδεμένων ιστοσελίδων. Η Σέρογλου ΕΠΕ δεν υιοθετεί, ούτε φέρει ευθύνη ή υπευθυνότητα για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόν, υπηρεσία ή άλλο υλικό που περιέχεται στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες, ή γίνεται διαθέσιμο μέσω αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τις ιστοσελίδες, οι οποίες περιέχουν συνδέσμους προς τον δικτυακό τόπο των Elia Apartments.

 

 

 

 

 

Πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία Σέρογλου ΕΠΕ σέβεται και προασπίζεται την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Δημιουργήσαμε τους όρους χρήσης για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τους πελάτες του ξενοδοχείου μας, τον τρόπο με τον οποίο τις συλλέγουμε, τις επεξεργαζόμαστε και τους σκοπούς για τους οποίους τις χρησιμοποιούμε.

Με την πρόσβασή σας στον παρόντα ιστότοπο αποδέχεστε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εμείς με την σειρά μας δεσμευόμαστε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε μόνο με τους  τρόπους που συμπλέουν με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στην παρούσα πολιτική απορρήτου, η οποία συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιούνται οι ορισμοί, όπως αυτοί έχουν θεσπισθεί από τον παραπάνω κανονισμό (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&qid= 1524561439 125).

I. Οι βασικότερες χρησιμοποιούμενες έννοιες και οι ορισμοί τους:

1) «Προσωπικές πληροφορίες»:  κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπου Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

2) «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

3) «περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον,

4)   «κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου,

5)   «ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο,

6)   «σύστημα αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση,

7)   «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

8)   «εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,

9)   «αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,

10)   «τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

11)   «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

12)   «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

ΙΙ. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος, κατά την παραπάνω έννοια του Κανονισμού, είναι η εταιρία

Σέρογλου ΕΠΕ,

Βασιλέως Ηρακλείου 23,

546 24 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ. 00302310275972,

email: reservations@hotelelia.gr,

www.hotelelia.gr.

 

ΙΙΙ. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε πως και για ποιους λόγους συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

Πληροφορίες συλλέγονται σε διάφορα στάδια, άλλοτε πρόκειται για προσωπικές πληροφορίες (όπως ορίζονται παραπάνω) και άλλοτε πρόκειται για γενικές πληροφορίες.

  1. Μέσω επίσκεψης της ιστοσελίδα μας.

Η ιστοσελίδα της Σέρογλου ΕΠΕ καταγράφει σε κάθε επίσκεψή της μια σειρά από γενικές πληροφορίες και δεδομένα. Τα δεδομένα που μπορεί να καταγραφούν είναι οι χρησιμοποιούμενοι τύποι προγραμμάτων πλοήγησης και οι σχετικές εκδόσεις, το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, η ιστοσελίδα, από την οποία ο επισκέπτης οδηγήθηκε στην δική μας ιστοσελίδα, η ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας, η διεύθυνση ΙΡ και γενικά παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχουν προσωπικές πληροφορίες συγκεκριμένου προσώπου – επισκέπτη. Συλλέγονται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς παροχής πληροφοριών για την αποτροπή και την προστασία από κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων στα πληροφοριακά μας συστήματα.

 

2. Μέσω Cookies

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε «cookies»  τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία  μας επιτρέπουν να παρέχουμε εξειδικευμένη χρήση, δίχως ο χρήστης να πρέπει κάθε φορά να μας υπενθυμίζει τις προτιμήσεις του όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Τα cookies μας δεν περιέχουν πληροφορίες που οδηγούν σε προσωπική αναγνώριση. Δεν μπορούν να διαβάσουν τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, ούτε να συλλέξουν πληροφορίες από αυτόν. Επίσης, τα cookies μας δεν ακολουθούν τους επισκέπτες μας όταν πλοηγούνται στο διαδίκτυο, αφού εγκαταλείψουν την ιστοσελίδα του Elia Apartments.

Τα Cookies που χρησιμοποιούνται είναι είτε απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, εάν επομένως απενεργοποιηθούν, θα περιοριστεί υπέρμετρα η δυνατότητα λειτουργίας της ιστοσελίδας, είτε αφορούν τις δυνατότητες και τη χρήση της ιστοσελίδας. Τα Cookies αυτά συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και επιτηρούν την συμπεριφορά της ιστοσελίδας. Μας αποκαλύπτουν για παράδειγμα ποια τμήματα της ιστοσελίδας είναι τα πιο αγαπητά, επιτηρούν την κυκλοφορία των δεδομένων στην ιστοσελίδα και δημιουργούν ανώνυμες αναφορές ανάλυσης δεδομένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για την επιδιόρθωση λειτουργικών προβλημάτων της ιστοσελίδας. Επίσης σχετίζονται με την αποθήκευση και την αναγνώριση των προτιμήσεών σας. Αποθηκεύοντας για παράδειγμα την τοποθεσία σας, σας οδηγούν στο τμήμα της ιστοσελίδας που είναι σχετικό με την περιοχή σας (γλώσσα προτίμησης για παράδειγμα).

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τον τρόπο για να ελέγξετε ή να διαγράψετε Cookies θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aboutcookies.org.

Όταν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και αποδεχθείτε τα cookies, ένας προσωπικός αριθμός συνδέεται αυτόματα με τον υπολογιστή σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Παρά το γεγονός ότι παραμένετε ανώνυμοι έως ότου καταχωρήσετε προσωπικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα, ο προσωπικός αριθμός μας επιτρέπει να καταγράψουμε την επίσκεψή σας, ούτως ώστε να μπορούμε να σας παράσχουμε καλύτερη βοήθεια εάν χρειασθείτε προσωποποιημένη βοήθεια ή υποστήριξη. Όταν καταχωρήσετε προσωπικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα, συνδέουμε τον προσωπικό σας αριθμό με τις πληροφορίες επικοινωνίας σας, ούτως ώστε να σας αναγνωρίζουμε σε μελλοντική επίσκεψη. Το χρησιμοποιούμε επίσης για να καταγράφουμε πληροφορίες, οι οποίες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για εσάς.

Από τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησής σας μπορείτε να διαπιστώσετε πως γίνεται διαχείριση των cookies, ποια επιτρέπονται και ποια απορρίπτονται και εφαρμόζοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις μπορείτε, εφόσον δεν επιθυμείτε την αποδοχή των  cookies να τα μπλοκάρετε. Θα πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι η μη αποδοχή των cookies θα επηρεάσει την δυνατότητα να επωφεληθείτε από τα προτερήματα που επιφέρει η χρήση τους και δεν θα είναι δυνατή η χρήση συγκεκριμένων προσαρμοσμένων εφαρμογών που συνδέονται με την δημιουργία ενός προφίλ χρήστη.

3. Μέσω προγράμματος ανάλυσης της ιστοσελίδας μας

Επίσης στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε για την ανάλυση της ιστοσελίδας την υπηρεσία Google Analytics, η οποία είναι από τις πιο διαδεδομένες και αξιόπιστες λύσεις στην ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με την κατανόηση του πως γίνεται η χρήση της ιστοσελίδας καθώς και των περιθωρίων βελτίωσης.  Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την υπηρεσία αυτή αφορούν μεταξύ άλλων τον χρόνο, τον οποίο παραμένετε στην ιστοσελίδα μας καθώς και τις επιμέρους σελίδες που επισκέπτεστε, το οποίο μας βοηθά να ορίσουμε τις πιο δημοφιλείς μας σελίδες. Μεταξύ άλλων, αυτό μας βοηθά να ενημερώνουμε την ιστοσελίδα, βασιζόμενη σε στοιχεία όπως συνολικός αριθμός επισκεπτών και επισκέψιμων σελίδων. Τα δεδομένα του  Google Analytics δεν συνδέονται με προσωπικές σας πληροφορίες, ως εκ τούτου δε συλλέγουμε με τον τρόπο αυτό, ούτε αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. το όνομα ή τη διεύθυνσή σας) και επομένως δεν μπορούν τα στοιχεία αυτά να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί η ταυτότητά σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Google Analytics και την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=elhttps://policies.google.com/privacy/partners?hl=el ή διαβάστε την πολιτική απορρήτου της Google https://policies.google.com/ privacy?hl=el

 

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα Google Analytics επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα Google Analytics opt out page( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

4. Plugins για μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί και διάφορα  Plugins  Τρίτων. Χρησιμοποιώντας τα ανακατευθύνεστε σε ιστοσελίδες τρίτων, με τους οποίους δεν έχουμε καμία σχέση, οι οποίοι εφαρμόζουν δική τους πολιτική απορρήτου, την οποία και δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε και ούτε έχουμε πρόσβαση ποιες πληροφορίες συλλέγονται και τον τρόπο που συλλέγονται. Εάν τηρείτε λογαριασμό στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδεχομένως τα συλλεγόμενα στοιχεία να συνδεθούν με τον προσωπικό σας λογαριασμό.

 
5. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας για υποβολή ερωτήματος

Κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας για την αναζήτηση των πληροφοριών που ψάχνετε, μπορεί να θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών ή για να συμμετάσχετε σε κάποια προωθητική ενέργεια. Για να απαντήσουμε σε τέτοιες επικοινωνίες ή για την συμμετοχή σας, ενδεχομένως να σας ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες, όπως το ονοματεπώνυμό σας, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τηλέφωνο επικοινωνίας. Εφόσον αποφασίσετε να μας παράσχετε τις πληροφορίες αυτές, θα τις χρησιμοποιήσουμε μόνο για τον σκοπό, τον οποίο σας έχουμε διευκρινίσει. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με ηλεκτρονική αλληλογραφία μόνο εάν εσείς το θέλετε και φυσικά μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε εναλλακτικούς τρόπους για να λάβετε απάντηση σε ερώτημά σας. Εφόσον μας γνωστοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία αυτό θα θεωρηθεί ως αναγνώριση και συμφωνία στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία πολιτικής απορρήτου. Εάν δεν εμπιστεύεστε την παροχή των πληροφοριών αυτών μέσω του διαδικτύου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εάν επιθυμείτε μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε  την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να εγγραφεί σε λίστα ενημερώσεων δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για να λάβετε άλλες πληροφορίες. Η καταχώρησή σας στις λίστες αυτές θα γίνεται μόνο εφόσον αναφέρετε ότι επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε στις λίστες αυτές. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τις λίστες αυτές τις χρησιμοποιούμε μόνο για εσωτερική χρήση – δεν πωλούμε ή ενοικιάζουμε τις λίστες αυτές σε κανέναν και φυσικά σε περίπτωση που έχετε καταχωρηθεί σε μία τέτοια λίστα, μπορείτε οποτεδήποτε να ζητήσετε να αφαιρεθεί η διεύθυνσή σας από αυτές. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας διατηρούν πάντα το δικαίωμα να αποδέχονται ή να αρνούνται οποιουδήποτε είδους επικοινωνία από εμάς.

6. Κάνοντας μια κράτηση.

Μια κράτηση μπορεί να γίνει είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, είτε τηλεφωνικά, είτε με προσωπική επικοινωνία με την ρεσεψιόν. Όταν προχωρήσετε σε μια κράτηση, απαιτείται εκ του νόμου να σας ζητήσουμε προσωπικές πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τρόπο πληρωμής. Επίσης θα χρειασθούν και πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις δωματίου ή άλλες ιδιαίτερες επιθυμίες (όπως για παράδειγμα παιδικό κρεβατάκι). Τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται από τον υπεύθυνο κράτησης.

6α. Ειδικότερα για τις κρατήσεις, οι οποίες γίνονται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Στις περιπτώσεις των κρατήσεων μέσω της ιστοσελίδας μας και συγκεκριμένα μέσω του λινκ https://eliaapartments.reserve-online.net/ ισχύει η ειδικότερη πολιτική απορρήτου, όπως αυτή έχει αναρτηθεί εκεί και συγκεκριμένα στο λινκ https://eliaapartments.reserve-online.net/privacy-policy .

7. Κατά τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο μας.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας, καταγράφουμε τις προσωπικές καταναλώσεις και υπηρεσίες για την σωστή απεικόνιση και σύνθεση του λογαριασμού, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο την χρέωση διαμονής σας όσο και όσες άλλες υπηρεσίες χρεώνονται στο δωμάτιο. Επίσης καταγράφουμε τις πληροφορίες αυτές για λόγους φορολογικών υποχρεώσεων. Μπορεί ακόμη να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικές με προηγούμενες διαμονές σας. Ακόμη συλλέγουμε και πληροφορίες που μας επιβάλλονται από νομοθετικές ή διοικητικές υποχρεώσεις (αρ. διαβατηρίου ή ταυτότητας). Προσθέτως, μπορεί να διατηρήσουμε το περιεχόμενο κάθε εγγράφου (όπως ερωτηματολόγια, ηλεκτρονικά έγγραφα ή άλλης μορφής έγγραφη επικοινωνία) τα οποία μας στείλατε πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την αναχώρησή σας. Αυτές τις πληροφορίες μπορεί να τις μοιραστούμε με εργαζομένους στο ξενοδοχείο μας αλλά όχι με τρίτους.

Πως αποθηκεύουμε τις πληροφορίες αυτές?

  1. Στους χώρους του ξενοδοχείου

Λαμβάνουμε όλες τις προφυλάξεις ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες θα φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος είτε σε βάση δεδομένων είτε σε αρχειοθήκη, στις οποίες έχουν πρόσβαση μόνο τα αρμόδια άτομα.

  1. Στο ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα κρατήσεων

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας αποθηκεύουμε συγκεκριμένες πληροφορίες των πελατών μας στο ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα κρατήσεων. Πρόκειται για ασφαλή βάση δεδομένων αποθηκευμένη σε συγκεκριμένο υπολογιστή. Τα αποθηκευμένα στοιχεία περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο πελάτη, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση. Επίσης αποθηκεύεται και το ιστορικό των παρελθοντικών σας κρατήσεων (διάρκεια διαμονής και χρεώσεις).

Ποιες πληροφορίες δεν είναι ασφαλείς?

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι ασφαλής. Ο κίνδυνος αυτός είναι εμφυής στην χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να το λαμβάνετε υπ’ όψη όταν ζητάτε πληροφορίες ή μας αποστέλλετε φόρμες επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (για παράδειγμα χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας). Συστήνουμε να μην συμπεριλαμβάνετε εμπιστευτικές πληροφορίες (για παράδειγμα στοιχεία πιστωτικής κάρτας) όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονική αλληλογραφία. Για την προστασία σας οι απαντήσεις μας δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα περιλαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες.

Η συλλογής των προσωπικών πληροφοριών γίνεται για τους παρακάτω λόγους:

  1. Γιατί απαιτείται εκ του νόμου ή εκ της σύμβασης.

Διάφοροι νόμοι και διατάξεις επιβάλλουν τη συλλογή και διατήρηση προσωπικών πληροφοριών των πελατών μας (για λόγους φορολογικούς, δημοσίας τάξης κλπ.), περαιτέρω όμως εκ της ίδιας της ξενοδοχειακής σύμβασης απορρέει το δικαίωμά μας για τη συλλογή των προσωπικών πληροφοριών των πελατών μας και αντίστοιχα η υποχρέωσή τους για την παροχή των πληροφοριών αυτών.

  1. Για βέλτιστη παροχή προς τους πελάτες

Η συλλογή των προσωπικών πληροφοριών μας βοηθά στην ολοκλήρωση της κράτησής σας, μας επιτρέπει να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε, να διασφαλίσει να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες σας κατά τη διαμονή σας και/ή να επιτρέψει να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με θέματα τα οποία προέκυψαν κατά τη διαμονή σας.

Περαιτέρω, διατηρώντας συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως ιστορικό κρατήσεων και προσωποποιημένων δαπανών, παλαιοί μας πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν προηγούμενες συναλλαγές και να καταχωρήσουν ειδικά αιτήματα διαμονής, βάσει του ιστορικού αυτού ή να συλλέξουν πόντους και να κάνουν χρήση εκπτωτικών προγραμμάτων βάσει πόντων.

  1. Για να είναι οι πελάτες μας ενημερωμένοι

Ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές πληροφορίες για να σας συμβουλέψουμε σχετικά με προσφορές ή να σας πληροφορήσουμε σχετικά με εκπτώσεις ή άλλες πληροφορίες, οι οποίες ίσως σας ενδιαφέρουν. Για να καταστεί αυτό εφικτό, οι πληροφορίες ίσως κοινοποιηθούν σε τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένης εταιρίας διαχείρισης δημοσίων σχέσεων και/ή εταιρίας μάρκετινγκ και επικοινωνιών. Οι εταιρίας αυτές έχουν συνάψει μαζί μας συμβόλαιο και βάσει του συμβολαίου αυτού δεσμεύονται ότι ποτέ δε θα πωλήσουν, νοικιάσουν, ανταλλάξουν ή με κάποιο τρόπο μεταβιβάσουν τις πληροφορίες αυτές.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από την Elia Apartments παρακαλούμε να στείλετε email στο reception@hotelelia.gr

Ειδική περίπτωση όπου προσωπικές πληροφορίες μπορεί να δοθούν σε τρίτους.

Πράκτορες, συμβαλλόμενοι ή τρίτοι που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, δύνανται να λάβουν τις προσωπικές σας πληροφορίες στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών προς εμάς για την καλύτερη παροχή των ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς εσάς. Χρησιμοποιώντας συμβατικές ή άλλες συμφωνίες διασφαλίζουμε ότι τα μέρη αυτά διαφυλάσσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες στις γενικές αρχές που διέπουν την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Μοναδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες θα μοιρασθούμε προσωπικές πληροφορίες σχετικές με εσάς, δίχως τη συναίνεσή σας, υπάρχουν όταν α) απαιτείται ή επιβάλλεται δια νόμου (π.χ. σε περίπτωση ποινικής κλήτευσης), β) απαιτείται για να σας παράσχουμε υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, στην περίπτωση δε αυτή τεκμαίρεται ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας (π.χ. ενοικίαση αυτοκινήτου), γ) εάν η διαμονή σας έχει πληρωθεί από τρίτο μέρος θα παράσχουμε τις πληροφορίες πληρωμής στο μέρος που πληρώνει, δ) εάν δεν εξοφλήσετε τους λογαριασμούς σας.

 

ΙV. Στα πλαίσια της επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

  • • να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

• να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

• να ζητάτε τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

• να υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα

• να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας

• να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

• να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («φορητότητα δεδομένων»)

• να υποβάλετε αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Έχετε επίσης το δικαίωμα σε αυτήν την περίπτωση να εκφράσετε την άποψή σας και να προσβάλετε την απόφαση

Πως αποκτώ πρόσβαση στις προσωπικές μου πληροφορίες ή γενικά κάνω χρήση των παραπάνω δικαιωμάτων μου?

Κατανοούμε ότι μπορεί να θελήσετε να μάθετε ποιες προσωπικές πληροφορίες τηρούμε για εσάς. Θα είναι χαρά μας να σας βοηθήσουμε με το αίτημά σας αλλά για να προστατέψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες θα πρέπει να αποδείξετε την ταυτότητά σας κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος.

Το αίτημά σας θα πρέπει να υποβληθεί προσωπικά με προσκόμιση αποδεικτικού ταυτότητας με φωτογραφία και εγγράφως. Εάν δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη εμφάνιση θα πρέπει να γίνει εγγράφως μέσω φάξ ή ταχυδρομικής επιστολής με συνημμένο αποδεικτικό ταυτότητας με φωτογραφία. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί και η διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνό σας για να τα επιβεβαιώσουμε με τα στοιχεία που τηρούμε και να επιβεβαιωθούμε για την ταυτότητά σας.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διατηρούμε το δικαίωμα να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή θα σας δοθούν οι λόγοι για την άρνηση πρόσβασης.

Επίσης οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, μπορείτε να ενημερώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, επικοινωνώντας μαζί μας

-          Μέσω εμαιλ: reception@hotelelia.gr

-          Μέσω Φαξ: 00302374091031

-          Μέσω επιστολής : Ε. Σέρογλου ΕΠΕ

       Βας. Ηρακλείου 23

        54624 Θεσσαλονίκη

        Ελλάδα

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται οι προσωπικές μου πληροφορίες?

Οι προσωπικές σας πληροφορίες διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται εκ του νόμου ή εκ του σκοπού για τον οποίο αποφασίσθηκε η διατήρηση. Ενδεχομένως να διατηρούνται αορίστως από εμάς, εφόσον υπάρχει επαγγελματικός λόγος γι’ αυτό. Από καιρό σε καιρό προβαίνουμε σε εκκαθάριση των προσωπικών σας δεδομένων.

Πως θα γνωρίζω ότι έχουν γίνει τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου?

Εφόσον τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου, η νέα μορφή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (www.hotelelia.gr), για να έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να γνωρίζετε πως χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν δεν συμφωνείτε με τον νέο - διαφορετικό τρόπο, με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε εγγράφως να ζητήσετε να μην τα χειριζόμαστε κατά τον τρόπο αυτό. Σε περίπτωση που δεν φέρετε κάποια αντίρρηση, θα θεωρηθεί ότι έχετε συμφωνήσει στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων υπό τη νέα μορφή.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στην παρούσα πολιτική?

Η εταιρία Σέρογλου ΕΠΕ έχει την έδρα της στην Ελλάδα και κατά συνέπεια εφαρμοστέο τυγχάνει το ελληνικό δίκαιο ως προς το πως χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, από όπου και αν τα λάβουμε.